baş_banner

Habarlar

Umuman, infuzion nasosy, göwrümli nasos, şpris nasosy

 

Infuzion nasoslar polo positiveitel nasos hereketini ulanýarlar, degişli dolandyryş toplumy bilen bilelikde belli bir möhletde suwuklyklaryň ýa-da dermanlaryň takyk akymyny üpjün edýän enjamlar bilen üpjün edilýär.Volumetriki nasosçyzykly peristaltiki nasos mehanizmini ulanýarlar ýa-da ýörite kasetany ulanýarlar.Şpris nasoslary bir gezek ulanylýan şprisiň deslapky tizligi bilen itekläp işleýär.

 

Ulanylan / saýlanan nasosyň görnüşi zerur göwrüme, uzak we gysga möhletli takyklyga we infuziýanyň tizligine bagly bolar.

 

Nasoslaryň köpüsi batareýadan işleýär we elektrik toguny üpjün edýär.Olara aşa ýokary basyş, turba içindäki howa, şpris boş / diýen ýaly boş we pes batareýa barada duýduryşlary we duýduryşlary öz içine alýar.Adatça eltilmeli suwuklygyň umumy mukdary kesgitlenip bilner we infuziýa gutarandan soň, sagatda 1-5 ml aralygynda KVO (damarlary açyk saklaň) akymy dowam eder.


Iş wagty: Mart-23-2024